Ştiri site

Picture of Catalina Burlacu
Cursuri optionale
by Catalina Burlacu - Thursday, 14 December 2017, 6:37 AM
 

Actualizarea strategiilor educaționale şi compatibilizarea cu sistemul european de educaţie şi formare profesională pentru integrarea în comunitatea europeană, a Liceului Teoretic Dunărea se face începănd cu formarea profesorilor la standarde Europene.

12 Profesori au participat la astfel de ...

Read the rest of this topic
(91 words)

Available courses

Interesul elevilor pentru programarea roboţilor este în continuă creştere, iar programa actuală corespunzătoare specializării matematică-informatică nu prevede cursuri specifice.

Cursul “Sisteme robotice Lego-Mindstorms are drept scop familiarizarea elevilor cu modul de construire, programare și utilizare a sistemelor robotice.

Competentele generale asociate cursului urmaresc transferul de informaţii şi formarea unor abilitaţi practice de lucru, în scopul orientării spre o cariera în domeniul informaticii și roboticii.

Cursul este adresat elevilor din clasele a IX- XII a cu profil real specializarea matematică-informatică.

Acest curs este axat pe trei elemente de tip “buid & program & go”:

 • construirea fizică a sistemelor robotice;

 • programarea sistemelor robotice;

 • utilizarea practică a sistemelor robotice.

Cursul are drept scop stimularea creativitatii elevilor, investigarea ştiinţifică individuală, gândirea critică şi comunicarea. Mai mult prin acest curs, elevii vor fi pregătiți și încurajați să participe la diverse concursuri școlare.


O serie de resurse utile profesorilor din aria curriculară ”Limbă și comunicare”.

C# este un limbaj de programare orientat-obiect conceput de Microsoft la sfârșitul anilor 90. A fost conceput ca un concurent pentru limbajul Java. Ca și acesta, C# este un derivat al limbajului de programare C++.

Una dintre cele mai frecvente utilizări ale calculatoarelor o constituie munca de birou, în speţă prelucrarea textelor sau tehnoredactarea. Aceasta este o modalitate avansată de pregătire grafică a unui document. Astfel, a devenit necesară folosirea unui program pentru a realiza prelucrările dorite. Acest program se numeşte procesor de texte (word processor) sau editor de texte.

Prezentul curs se adresează elevilor de liceu, clasa a-XI-a, profil matematică-informatică, urmarind:

 • aprofundarea şi fixarea notiuni de baza referitoare la structura fizica a unui calculator (elemente hardware);
 • aprofundarea şi fixarea notiuni de baza referitoare la softul de baza al unui calculator (initiere in sisteme de operare);
 • introducerea, aprofundarea şi fixarea notiuni de baza referitoare la tipuri si sisteme de operare de retea (initiere retele de calculatoare).

Elevii vor dobandi competente care le vor permite sa administreze  si sa depaneze computere si echipamente conform standardelor  si certificarilor Cisco.

În mod curent se urmarește :

 • prezentarea componentelor unui calculator personal
 • prezentarea procedurilor de securitate in laborator
 • familiarizarea cu procedurile de instalare si de aducere la zi a celor mai utilizate sisteme de operare si aplicatii
 • depanarea sistemelor de calcul, laptop-uri, imprimante si scannere
 • familiarizarea cu procedurile de instalare, utilizare si management ale retelelor locale
 • dezvoltarea abilitatilor de comunicare

Prezenta propunere de CDS a fost elaboratã luând în considerare atât interesele educaţionale ale elevilor cãrora li se adreseazã, cât şi posibilitatea  valorificãrii ulterioare, pe piaţa muncii, a competenţelor şi cunoştinţelor dobândite de cãtre aceştia prin studierea conţinuturilor propuse.